blogi-5

Hvorfor er det viktig å bruke metadata i ImageBank?

Metadata (metadata, tilknyttede data, beskrivende data) er beskrivende og definerende informasjon om et arkiv eller en innholdsenhet. I forbindelse med ImageBank DAM-løsningen refererer det til den innholdsbeskrivende informasjonen som er knyttet til bilder og filer i ImageBank.

Hovedformålet med metadata er å gjøre det mulig å klassifisere og lagre filer på riktig måte, slik at de kan finnes enkelt og systematisk, for eksempel ved hjelp av en søkefunksjon.

Metatagger støtter digital arkivering

I mange bedrifter ligger filer og materiale blandet sammen på en nettverksstasjon. Det er nesten umulig å finne filene effektivt når materialet håndteres fra nettet i en mappevisning uten metadata.

Ved å ta i bruk en DAM-løsning som ImageBank forenkles materialhåndteringen betraktelig, og ved å integrere metadata i en sentralisert materialhåndteringsløsning blir det lettere å finne og bruke filene. I en organisasjon der materialet håndteres av flere ansatte eller interessenter, blir bruken av metadata en viktig del av materialforvaltningsprosessen.

Et allsidig søk gjør det enkelt å få tilgang til de dataene du trenger, når metadataene fylles ut med omhu og i tide.

Nøkkelord knytter filer til emneområder

De viktigste metadataene i ImageBank er nøkkelord. Individuelle nøkkelord kan brukes til å knytte bilder og filer til bestemte emneområder. I ImageBank kan brukere med redigeringsrettigheter redigere filer med nøkkelord og andre metadata, for eksempel bildets dato eller bildetekst. Du kan også legge til egne metadatafelter i databasen i tillegg til standardfeltene.

En fornuftig kategoristruktur gjør det enklere å bruke ImageBank

I tillegg til metadatahåndtering effektiviserer en velorganisert kategoristruktur søkeprosessen ytterligere. Med en nøye implementert kategoristruktur kan du unngå store mappetrær. Du kan for eksempel strukturere kategoriene etter emne og dra nytte av underkategorier.

 

Kontakt oss og la oss begynne å designe bildebanken din!

Comments are closed.