A-Katsastus Gruppen er Finlands ledende leverandør av kjøretøyinspeksjon, teknisk kontroll og registreringstjenester. I tillegg til kontrollvirksomheten omfatter konsernet også Ajovarma, et selskap som spesialiserer seg på førerprøver og førerkorttjenester. A-Katsastus har som hovedmål å forbedre trafikksikkerheten og beskytte miljøet mot skadelige utslipp. Konsernet har rundt 1000 ansatte.

A-Katsastus valgte ImageBank X som ImageBank DAM-løsning for å forenkle materialhåndteringen. A-Katsastus ImageBank inneholder materiale som er spesielt beregnet på intern bruk av ansatte og samarbeidspartnere. Azure AD-integrasjonen gjør det mulig for de ansatte å få tilgang til ImageBank uten å logge inn i en separat applikasjon.

(Foto: a-katsastus.fi)

Kunde

A-Katsastus

Publisert

04/2023

Prosjekt

ImageBank + Azure AD