Uleåborgs byområde med mer enn 200 000 innbyggere er en unik kombinasjon av fremtidig kunnskap og vilje til å gjøre ting innen vitenskap, kultur og teknologi, samt det ville motet til Finlands yngste befolkning til å skape noe nytt. Uleåborgs storbyområde er det nordlige storbyområdet i Finland og det største sentrum i de nordlige regionene i Skandinavia.

Mediebank implementert for Uleåborg by løser håndteringen av materialet til ulike organisasjoner i Uleåborg – oppdaterte filer er enkle å finne og tilgjengelige for alle. Azure AD (Active Directory)-integrasjon ble implementert som en tilpasset løsning for Oulu. Single Sign-on forbedrer systemtilgjengeligheten fordi ansatte ikke trenger å huske separate IDer. Dette øker også bruken av programvare for materialhåndtering.

(Foto: Oulun kaupunki)

Kunde

Byen Oulu

Publisert

4/2020

Prosjekt

ImageBank + AD integrasjon