Caverion designer, implementerer, servicerer og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger for eiendom, industri og infrastruktur i Nord-, Sentral- og Øst-Europa.

Caverions nettoomsetning i 2019 var rundt 2,1 milliarder euro. Caverion er en av Europas ledende leverandører av tekniske løsninger for eiendom og industri. Caverion har to forretningsenheter: Prosjekter og tjenester.

Caverion har omtrent 16 000 ansatte i 11 land. Caverion har hovedkontor i Vantaa. Caverions andel (CAV1V) er notert på Nasdaq Helsinki.

ImageBank DAM implementert for Caverion løser administrasjonen av kommunikasjonsmateriell – oppdaterte filer er enkle å finne og tilgjengelige for alle. Azure AD (Active Directory)-integrasjon ble implementert som en tilpasset løsning for Caverion. Single Sign-on forbedrer systemtilgjengeligheten fordi ansatte ikke trenger å huske separate IDer. Dette øker også bruken av programvare for materialhåndtering.

(Foto: Caverion)

Kunde

Caverion

Publisert

7/2013

Prosjekt

ImageBank + AD integrasjon