Citycon er en ledende eier, utvikler og administrator av multifunksjonelle bysentre. Citycon er markedsleder i Finland og en av de største aktørene i Norge, Sverige og Estland. Selskapet har også fotfeste på det danske markedet.

I sentra i sentrale byområder kombineres handel, kontorlokaler og boliger med velfungerende transportforbindelser. Citycon-sentre, som tilbyr dagligvarer, helsetjenester og andre tjenester, møter kundenes daglige behov. Citycon er forpliktet til ansvarlig drift og bærekraftig eiendomsforvaltning.

Citycons ImageBank Forvalter bilde- og videomaterialet til Citycons nordiske kjøpesentre. En sentralisert databank forenkler materialhåndteringen av personell og kommunikasjon som opererer i forskjellige land. Bildematerialet i materialbanken kan også distribueres til bruk for ulike interessenter, og Fotografer og samarbeidspartnere kan for eksempel sende inn sitt materiale direkte til ImageBank.

(Foto: Citycon)

Kunde

Citycon

Publisert

08/2021

Prosjekt

ImageBank