Fagskolen Luovi er en nasjonal tilbyder og utvikler av spesialisert yrkesrettet utdanning og den største institusjonen for spesialisert yrkesrettet utdanning i Finland. Luovis utdanningstilbud omfatter både forberedende utdanning og yrkesfaglig gradsutdanning. Hvert år studerer 2 000 studenter ved Luovi på mer enn 30 steder.

Luovi valgte ImageBank som DAM-løsning. Med en sentralisert DAM-løsning kan Luovi nå administrere, behandle og dele sitt digitale materiale, noe som gjør den daglige driften enklere og mer strømlinjeformet.

Kunde

Luovi

Publisert

11/2023

Prosjekt

ImageBank + Azure AD