Finlands Akademi er en ekspertorganisasjon for vitenskap og forskning under undervisnings- og kulturdepartementet som finansierer vitenskapelig forskning av høy kvalitet, fungerer som ekspert på vitenskap og vitenskapspolitikk og styrker vitenskapens og forskningens status.

Finlands Akademis ImageBank inneholder offentlig materiale for media og samarbeidspartnere, samt materiale til internt bruk for ansatte og samarbeidspartnere. Materialet er enkelt tilgjengelig på ett sted og kan deles med ulike interessenter. Azure AD (Active Directory)-integrasjonen som er utviklet for Finlands Akademi, forbedrer systemets brukervennlighet ved at de ansatte ikke trenger å huske separate passord.

(Foto: Anita Westerback/ Finlands Akademi)

Kunde

Finlands Akademi

Publisert

05/2022

Prosjekt

ImageBank + Azure AD