Kirkens ressursbyrå er en leverandør av velferds- og utdanningstjenester, en veldedig organisasjon og en landsomfattende samarbeids- og serviceorganisasjon for menigheter og kristne aktører. Organisasjonen har blant annet som oppgave å organisere kampanjen Felles ansvar og opprettholde tjenestene Ruoka-apu.fi, Vapaaehtoistyo.fi og Kotimaanapu. I tillegg organiserer Kirkens ressursbyrå Finsk Kirkesamling og Veikirkens aktiviteter. Kirkens ressursbyrå har 444 ansatte og 294 menigheter, 59 organisasjoner og 22 studieorganisasjoner som medlemmer.

ImageBank X gjør det enklere å administrere materialet til Kirkens Ressursbyrå. Med ImageBank kan oppdatert materiale nå finnes på ett sted og enkelt deles. Kirkens Ressursbyrå bruker en multi-brand-funksjon i DAM-løsningen, som gjør det mulig å dele opp ImageBank i ulike seksjoner.

Kunde

Kirkens ressursbyrå

Publisert

6/2023

Prosjekt

ImageBank + Azure AD