Swedfund er Sveriges utviklingsfinansieringsinstitusjon og har som mål å bidra til fattigdomsbekjempelse gjennom bærekraftige investeringer i utviklingsland. Swedfunds oppdrag er å finansiere og utvikle bærekraftige selskaper for å skape arbeidsplasser og inkluderende vekst og forbedre tilgangen til samfunnsviktige produkter og tjenester.

Swedfund valgte ImageBank X for å forenkle materialhåndteringen. En sentralisert DAM-løsning gjør materialhåndteringen mye enklere. Single Sign-On Azure AD-integrasjon gjør det mulig for de ansatte å få tilgang til ImageBank uten å logge inn i en separat applikasjon.

(Foto: swedfund.se)

Kunde

Swedfund

Publisert

9/2022

Prosjekt

ImageBank + Azure AD