Levi er en bygd som ligger i landsbyen Sirkka i Kittilä kommune. Levi er kjent for Levi Tourist Center, som er Finlands største vintersportsenter. Visit Levi fungerer som en pålitelig partner innen markedsføring og salg for Leviområdet. Kjerneoppgavene er markedsføring og salg av området, turistinformasjonstjenester og oppfølging av ulike utviklingsprosjekter og arrangementer i regionen. Årlig tiltrekker Levi seg opptil 750 000 besøkende.

Visit Levi har tatt i bruk ImageBank X for å løse håndteringen av kommunikasjonsmateriell. Takket være ImageBank er oppdatert materiale knyttet til markedsføring, salg og opplæring lett tilgjengelig for alle.

(Bilde: Levi.fi)

Kunde

Visit Levi

Publisert

01/2022

Prosjekt

ImageBank