Arbeidsledighetskassen YTK er den største og mest populære arbeidsledighetskassen i Finland. Den har allerede over 500 000 medlemmer – noe som tilsvarer godt over 20 % av Finlands lønnsmottakere.

YTK Arbeidslivsservice leveres av YTK Arbetsliv (tidligere YTK-förbundet), en av de største foreningene i Finland. YTK Working Life Services hjelper nesten 250 000 finlendere og inspirerer og støtter dem i arbeidslivets vendepunkter.

YTK valgte ImageBank for å forenkle materialhåndteringen.

Single Sign-On Azure AD-integrasjon gjør det mulig for de ansatte å få tilgang til ImageBank uten å logge inn i en separat applikasjon.

YTKs ImageBank DAM-løsning har også en spesiell funksjon for datalagring – ved hjelp av CMEK-funksjonen fra Google Cloud konfigurerer og administrerer Mediasignal nøkkelen som brukes til å kryptere ImageBank-data. Dette gjør ImageBank-dataene sikrere enn vanlig, slik at ImageBank kan oppfylle selv de strengeste kravene til informasjonssikkerhet.

Kunde

YTK

Publisert

01/2023

Prosjekt

ImageBank + Azure AD + Google Cloud CMEK